Arbetsplatsrapport av genomförd enkätundersökning vid Volvo Atlet AB i Mölnlycke
Rapport, 2010

Consumer report (“avnämarrapport” in Swedish) for the company in question which is financed by a research foundation. It is a questionnaire survey, in this case, a so-called total survey of all blue and white-collar employees.

questionnaire surveys

manufacturing technology

perception of work and work conditions

sociotechnology

occupational health issues

manufacturing system design

statistical analyses

Författare

Bo Blomquist

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Margareta Oudhuis

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Utgivare

Logistik och transport

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24