Real Estate Ownership Concentration and Urban Governance
Kapitel i bok, 2012

Författare

Michael Landzelius

Göteborgs universitet

URBSEC

Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance

230-246
9780230363953 (ISBN)

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

DOI

10.1057/9780230363953

ISBN

9780230363953

Mer information

Skapat

2017-10-07