Risk för ohälsa med allt tätare städer
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

ecology

density

health

Författare

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Dagens Samhälle

Vol. 27-10-2016

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljöledning

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08