Housing design and people with severe mental illness. An observational approach to the investigation of supported housing facilities.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Elizabeth Marcheschi

Chalmers, Arkitektur

Maria Johansson

Thorbjörn Laike

David Brunt

Scandinavian Journal of Psychology

0036-5564 (ISSN) 1467-9450 (eISSN)

Vol. 57 1 12-21

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08