Inter-functional Co-ordination in a Network Context
Paper i proceeding, 1995

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

J Sandell

Proceedings of the 11th IMP-conference, UMIST, Manchester

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07