Om finer og konstruktioner
Rapport, 2016

Författare

Morten Lund

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Arkitektur

Teknikhistoria

ISBN

978-91-7729-243-2

Mer information

Skapat

2017-10-07