Boundaries within Activity Structures
Paper i proceeding, 1994

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 10th IMP Conference, University of Groningen, October

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07