Method for estimating backflashover rates on HV transmission lines based on EMTP-ATP and curve of limiting parameters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Petar Sarajcev

Josip Vasilj

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Damir Jakus

International Journal of Electrical Power and Energy Systems

0142-0615 (ISSN)

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07