Street interaction and social inclusion
Kapitel i bok, 2016

social segregation

urban design

spatial form

space syntax

Författare

Ann Legeby

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Suburban urbanities

239-262

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-1-910634-14-1

Mer information

Skapat

2017-10-07