Spacescape – urban research and design
Kapitel i bok, 2016

urband design

space syntax

architectural practice

architecture

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Alexander Ståhle

The changing shape of practice

155-166

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-15