Spacescape – urban research and design
Kapitel i bok, 2016

architectural practice

architecture

space syntax

urband design

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Alexander Ståhle

The changing shape of practice

155-166

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-0-415-70344-4

Mer information

Skapat

2017-10-07