Connectivity, density and built form: integrating ´Spacemate´ with space syntax
Paper i proceeding, 2016

Författare

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Per Haupt

Proceedings: ISUF 2015 XXII international Conference: City as organism: New visions for urban life

2
97888941188-1-0 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

ISBN

97888941188-1-0

Mer information

Skapat

2017-10-08