New insights on how to adjust the release profile from coated pellets by varying the molecular weight of ethyl cellulose in the coating film
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Mariagrazia Marruci

Helene Andersson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Johan Hjärtstam

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Christian van Corswant

Anette Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi

International Journal of Pharmaceutics

0378-5173 (ISSN)

Vol. 458 218-223

Ämneskategorier

Materialteknik

Polymerteknologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07