Är det verkligen kvartersstad vi vill ha
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Plan

5-6 (6e okt.) 14-19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07