Nytt miljonprogram – unik chans att lösa flera frågor
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Stephan Barthel

Johan Colding

Ann Legeby

Åsa Gren

Dagens Nyheter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13