Nytt miljonprogram – unik chans att lösa flera frågor
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Stephan Barthel

Johan Colding

Ann Legeby

Åsa Gren

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik