Nytt miljonprogram – unik chans att lösa flera frågor
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Stephan Barthel

Johan Colding

Ann Legeby

Åsa Gren

Dagens Nyheter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13