Satsa på Göteborgs gator för att få attraktiva hus
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Göteborgsposten

28 oktober

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07