Technology and Emerging Networks in Third World Industrialization
Paper i proceeding, 1992

Författare

Lennart Bångens

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Paper presented at the 8th IMP Conference, IRE, Lyon, September

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07