Changing activity structures - A new view of make-or-buy-decisions
Paper i proceeding, 1992

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Paper presented at the 8th IMP Conference, IRE, Lyon, September

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06