Neighboring Extremal Control for Singular Dynamics Optimization Problems I: Single Input Case
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Bala Srinivasan

Dominique Bonvin

International Journal of Control

0020-7179 (ISSN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07