Arkitektur - eller likvärdigt?
Kapitel, populärvetenskapligt, 2012

Författare

Kristina Grange

Om femtio år med arkitekturmuseet

98-99

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

ISBN

9789185460861