Arkitektur - eller likvärdigt?
Kapitel i bok, 2012

Författare

Kristina Grange

Om femtio år med arkitekturmuseet

98-99
9789185460861 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

ISBN

9789185460861

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12