Den svenska arkitekten - fast i ett historiskt etablerat styrkeförhållande?
Kapitel i bok, 2010

Författare

Kristina Grange

Makten över rummet: tankar om den hållbara staden

11-31
978-91-7393-260-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-7393-260-8

Mer information

Skapat

2017-10-10