CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Computer Assisted Language Learning

Language learning and technology

CALL

Redaktör

Salomi Papadima-Sophocleous

Linda Bradley

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Sylvie Thoüesny

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-1-908416-44-5

Mer information

Skapat

2017-10-08