Efficient Surface Modification of Carbon Nanotubes for Fabricating High Performance CNT Based Hybrid Nanostructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Nan Wang

Elektronikmaterial och system

Santosh Pandit

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Lilei Ye

Michael Edwards

Elektronikmaterial och system

.R.S.S Pokkapati

Murali Murugesan

Elektronikmaterial och system

Volodymyr Kuzmenko

Elektronikmaterial och system

Changhong Zhao

Elektronikmaterial och system

Fredrik Westlund

Johan Liu

Elektronikmaterial och system

Ivan Mijakovic

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Carbon

0008-6223 (ISSN)

Ämneskategorier

Materialteknik

Nanoteknik