Sämre planering ingen lösning
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Jonathan Metzger

Inga-Maj Eriksson

Kristina Grange

Maria Håkansson

Kristina Nilsson

Svenska Dagbladet

2016-04-24

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10