Sämre planering ingen lösning
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Jonathan Metzger

Inga-Maj Eriksson

Kristina Grange

Maria Håkansson

Kristina Nilsson

Svenska Dagbladet

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap