Kris i planeringen?
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Kristina Grange

Fastighetsnytt

1104-8913 (ISSN)

4 93-

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10