Bristande sjukdomsinsikt - eller självförtroende?
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

2 81-82

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08