Bristande sjukdomsinsikt - eller självförtroende?
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

81-82

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap