London now: Två sidor av en engelsk sort
Artikel i övriga tidskrifter, 2001

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

2 32-33

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08