Från byggnadsyrke till making profession? : om mötet mellan arkitekter och ingenjörer
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2002:4

Utgivare

Chalmers

Mer information

Skapat

2017-01-24