Kulturkrock eller brobygge?
Artikel i övrig tidskrift, 1998

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektidningen

10 10-11

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08