Kulturkrock eller brobygge?
Artikel i övriga tidskrifter, 1998

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektidningen

10 10-11

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap