Rum och rytm i arkitektur
Kapitel i bok, 2016

Framställningen koncentreras på relationen mellan mönster och rytm i arkitekturen. Analogier med musik utnyttjar begrepp som balans, rörelse, rytm och upprepning. I arkitekturen kan rytmen ses som växlingar mellan kontraster: Rum och rytm beskrivs som samspelet mellan proportioner och rörelse - proportionsrytm och sekvensrytm. Proportionsrytmen beskrivs med exempel från antiken fram till våra dagar. Sekvensrytmen illustreras med hjälp av exempel som Göteborgs konserthus och Göteborgs rådhus, båda från 1900-talets första hälft. Hantering av arkitektonisk rytm exemplifieras även av japansk arkitektur som relateras rörelse i rummet. Slutligen visas exempel på komplicerad polyrytmik i flera dimensioner tillämpad i avancerad byggnadskonst från vår egen tid.

rum

arkitektur

rytmisk komplexitet

mönster

proportioner

sekvens

symmetri

rörelse

skala

rytm

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Skönhetens dimensioner. Ordning och oordning i vetenskapens värld

29-43
978-91-980420-6-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Övrig annan humaniora

Arkitektur

Musik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-980420-6-1

Mer information

Skapat

2017-10-07