Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014 - Ämnesspecifika beskrivningar
Kapitel i bok, 2015

Konstnärlig forskning avser forskning inom konstnärligt område, ett fakultetsområde med ett brett spektrum av undersökande praktiker. Forskningen är ofta tematiskt ämnesöverskridande men här beskrivs utvecklingen inom specifika ämnen under de rubriker som används av Vetenskapsrådet: Bildkonst och fri konst; Musik; Scenkonst: Teater, dans, koreografi, cirkus, opera och performance; Arkitektur; Design, konsthantverk och visuell kommunikation; Film, rörlig bild och fotografi; Litterär gestaltning. Konstnärlig forskning grundas i konst som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik och tar ofta utgångspunkt i konstens möjligheter att belysa värderelaterade och kommunikativa frågor, kvalitet mm. Forskningsmetoderna är ofta performativa, handlingsorienterade och interagerande med artefakter och omgivning. Det undersökande arbetet använder ofta multimodala eller multimediala former för representation, argumentation, kommunikation och presentation. Den konstnärliga forskningens samhällsrelevans har hittills varit relativt förbisedd men spelar i dagens kunskapssamhälle en aktiv och nödvändig roll genom sina konstnärligt praktikrelaterade perspektiv och omtolkande möjligheter att kritiskt och förändrande belysa företeelser i samtiden. Ämnesöversikten omfattar även aktuella utmaningar och ger rekommendationer för området som helhet.

ämnesöversikt

konst

konstnärligt praktikgrundad

tematiskt ämnesöverskridande forskning

konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet

praktikdriven

konstnärlig forskarutbildning

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning Vetenskapsrådet

156-179
978-91-7307-299-1 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

978-91-7307-299-1

Mer information

Skapat

2017-10-07