Slutord
Kapitel i bok, 2015

konstnärligt praktikgrundad

praktikdriven

konst

ämnesöversikt

konstnärlig forskarutbildning

konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet

tematiskt ämnesöverskridande forskning

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning 2015 Vetenskapsrådet

152-153
978-91-7307-299-1 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

978-91-7307-299-1

Mer information

Skapat

2017-10-07