Linkage disequilibrium and haplotype blocks in the MHC vary in an HLA haplotype specific manner assessed mainly by DRB1*03 and DRB1*04 haplotypes.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

A Blomhoff

Marita Olsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

S Johansson

HE Akselsen

P Flemming

J Nerup

I Kockum

A Cambon-Thomsen

E Thorsby

DE Undlien

BA Lie

Genes and Immunity

Vol. 7 2 130-40

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07