No evidence for genetic linkage between development of multiple sclerosis and component of the IFN system and the JAK-STAT pathway.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

M Bergkvist

Marita Olsson

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

M Sandberg-Wollheim

Multiple Sclerosis

Vol. 10 1 87-88

Ämneskategorier

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-07