Integral representation with weights II, division and interpolation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Math Z

Vol. 254 315-332

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08