Explicit versions of the Briancon-Skoda theorem with variations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Michigan Math J

Vol. 54 361-373

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08