The membership problems for polynomial ideals in terms of residue currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ann Inst Fourier

Vol. 56 101-119

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08