Residues of holomorphic functions and Lelong currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Arkiv för Matematik

Vol. 43 201-219

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08