Concept Note on China-EU Energy Cooperation Roadmap 2020
Poster (konferens), 2015

Författare

Liu Xiaoli

Ren Dongming

Zha Daojiong

Zhang Qinfen

Lin Bao

Xi Runchang

Liu Jian

Eduardo de Oliveira Fernandes

Tomas Kåberger

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Agnes Keleman

Alessandra Merlo

Roberto Pagani

Léa Pilsner

EU project report

39-

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Annan teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Geovetenskap och miljövetenskap

Filosofi, etik och religion

Elektroteknik och elektronik

Miljöbioteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07