On the Combined Use of Economic and Physical Concepts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Journal of Interdisciplinary Economics

0260-1079 (ISSN)

Vol. 7 191-203

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08