Kina har tagit ledningen
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jorrit Gosens

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Dagens industri

0346-640X (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi