Kina har tagit ledningen
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jorrit Gosens

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Dagens industri

0346-640X (ISSN)

2016-04-18

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08