Ideals of smooth functions and residue currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

J Funct Analysis

Vol. 212 76-88

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07