Winter road maintenance a review
Rapport, 2017

Vinterdrift av vägar

Winter road maintenance

Författare

Josef Johnsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2017:3

Mer information

Skapat

2017-10-07