Identifying critical road sections related to winter road maintenance
Rapport, 2017

Författare

Esben Almkvist

Göteborgs universitet

Josef Johnsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Meteorologi och atmosfärforskning

Infrastrukturteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2017:4

Mer information

Skapat

2017-10-07