Residue currents and ideals of holomorphic functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Bull Sci math

Vol. 128 481-512

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07