Anions and Derived Salts with High Dissociation in Non-Protogenic Solvents
Patent, 2016

Författare

Erlendur Jonsson

Chalmers, Fysik

Michel Armand

Patrik Johansson

Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Patrik Johansson

US 9,269,987 B2

PCT/EP2012/072858

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Kemi