Riv inte 1700-tals husen på Smedjegatan
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Kultur

arkitektur

rivning

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs posten

20170115 2-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Historia

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

HSB living lab

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24