Editorial
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Optimization and Engineering

1389-4420 (ISSN) 15732924 (eISSN)

Vol. 11 4 497-499

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

DOI

10.1007/s11081-010-9119-x

Mer information

Skapat

2017-10-07