Implicit Integrators for Linear Dynamics Coupled to a Nonlinear Static Feedback and Application to Wind Turbine Control
Paper i proceeding, 2017

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Rien Quirynen

Moritz Diehl

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08