Parametrisk design: Ett sätt att göra associationer
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Parametric design

architecture

Författare

Jonas Runberger

Chalmers, Arkitektur

Ulrika Karlsson

Arkitekten

0903-2347 (ISSN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08