Bostäder byggda med volymelement
Rapport, 2006

bostäder

volymelement

industriell produktion

Arkitektur

Författare

Jonas Runberger

Chalmers, Arkitektur

ylva gunterberg

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-7147-940-6

Mer information

Skapat

2017-10-07